Przegląd stron kobiecych
Katalog stron kobiecych... Tylko strony dla Pań!
Jeśli znasz taką stronę - zgłoś ją do nas...

Nową kategorię można zasugerować podczas zgłaszania.

  Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej

Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej

Stowarzyszenie Po MOC (nazwa skrócona)

Pomóż nam pomagać pokrzywdzonym kobietom! Przeciwdziałaj handlowi ludźmi!

Wejdź na: http://www.po-moc.pl/jak-mozesz-pomoc.html

 
Stowarzyszenie profesjonalnie przeciwdziała handlowi kobietami oraz gwarantuje kompleksową pomoc dla krzywdzonych kobiet, ofiar przemocy, w tym przemocy seksualnej i przymuszonej prostytucji.

Stowarzyszenie prowadzi:

a.         1. streetworking (dyżur na ulicach) w Katowicach – „wejście” w środowisko osób prostytuujących się, nawiązanie kontaktu oraz przedstawienie oferty pomocowej,

b.     2. Punkt Konsultacyjny – doraźna pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna, itp.

c.      3. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy – całodobowe, bezpieczne schronienie dla kobiet  i kobiet z dziećmi, które doświadczyły szeroko rozumianej przemocy, w tym przymuszonej prostytucji i  handlu ludźmi

d.      4. działania profilaktyczne i szkoleniowe – Program „Wzrost Kompetencji profesjonalistów w pracy profilaktycznej i naprawczej z młodzieżą zagrożoną współczesnymi formami wykluczenia społecznego: handlem ludźmi lub przymuszoną prostytucją”.

 

 

Premium
www.po-moc.pl | Podgląd | L.odsłon : 1 | Głosuj >> Głosów: 0 | G-bot: 99 |

Kanał RSS